Mức phạt quá tải mới nhất các lái xe cần nắm rõ

Back to Tin Tức
Cập nhật mức phạt quá tải mới nhất

Mức phạt quá tải mới nhất các lái xe cần nắm rõ

Mức phạt quá tải mới nhất là vấn đề các lái xe luôn quan tâm đặc biệt là những công ty cần vận chuyển hàng hóa nặng. Các lái xe cần nắm rõ mức phạt quá tải mới nhất trong từng trường hợp sẽ bị xử phạt như thế nào sẽ được chỉ ra trong bài viết dưới đây để tránh vi phạm.

Mức phạt quá tải mới nhất

Mức phạt quá tải mới nhất

 

Mức phạt quá tải mới nhất

Theo điều 24 Nghị định 100/2019/NĐ-CP đưa ra quy định về mức xử phạt vượt tải trọng với người điều khiển xe ô tô tải, các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa là:

  • Tỷ lệ quá tải trên 10% đến 30% số tiền bị xử phạt là từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
  • Tỷ lệ quá tải trên 30% đến 50% số tiền bị xử phạt là từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
  • Tỷ lệ quá tải trên 50% đến 100% số tiền bị xử phạt là từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.
  • Tỷ lệ quá tải trên 100% đến 150% số tiền bị xử phạt là từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
  • Tỷ lệ quá tải trên 150% số tiền bị xử phạt là từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

Cập nhật mức phạt quá tải mới nhất

Cập nhật mức phạt quá tải mới nhất

 

Không chỉ vậy, nếu xe bị bắt lỗi vượt quá tải trọng theo quy định thì chủ xe cũng bị xử mức phạt quá tải mới nhất cùng như sau:

  • Tỷ lệ quá tải trên 10% đến 30% (trường hợp khác với xe xi téc chở chất lỏng trên 20% đến 30%) cá nhân sẽ bị xử phạt số tiền là từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, đồng thời tổ chức sẽ bị xử phạt số tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
  • Tỷ lệ quá tải trên 30% đến 50% cá nhân sẽ bị xử phạt số tiền là từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, đồng thời tổ chức cũng sẽ bị xử phạt số tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng.
  • Tỷ lệ quá tải trên 50% đến 100% cá nhân sẽ bị xử phạt số tiền là từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng, đồng thời tổ chức cũng sẽ bị xử phạt số tiền từ 28.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng.
  • Tỷ lệ quá tải trên 100% đến 150% cá nhân sẽ bị xử phạt số tiền là từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng, đồng thời tổ chức sẽ bị xử phạt số tiền từ 32.000.000 đồng đến 36.000.000 đồng.
  • Tỷ lệ quá tải trên 150% cá nhân sẽ bị xử phạt số tiền là từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, đồng thời tổ chức sẽ bị xử phạt số tiền từ 36.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

 

Trên đây là thông tin về  mức phạt quá tải mới nhất, hi vọng bạn đã có được những thông tin hữu ích. Hãy truy cập website: https://nhutin.com/ để biết thêm thông tin chi tiết 

 

Share this post

Back to Tin Tức

NHƯ TÍN HỖ TRỢ 24/24

UY TÍN - KINH NGHIỆM - TẬN TÂM

Cam kết mang đến khách hàng sản phẩm tốt nhất