Sử dụng bã vỏ hạt điều làm nhiên liệu sinh khối cho lò hơi công nghiệp tại các nhà máy dệt nhuộm: Một lựa chọn bền vững và khả thi

Back to Tin Tức
sinh khối bã điều cho lò hơi dệt nhuộm

Sử dụng bã vỏ hạt điều làm nhiên liệu sinh khối cho lò hơi công nghiệp tại các nhà máy dệt nhuộm: Một lựa chọn bền vững và khả thi

Giới thiệu:
Ngành dệt nhuộm là một trong những ngành tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch lớn nhất, góp phần đáng kể vào việc phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường. Do đó, cần có các nguồn năng lượng thay thế và bền vững để giảm sự phụ thuộc của ngành vào nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Hai nghiên cứu, cụ thể là “Nghiên cứu khả thi về việc sử dụng bánh vỏ hạt điều làm sinh khối cho nồi hơi công nghiệp trong các nhà máy dệt” của S. Alves et al. 2018 và “Phân tích hiệu suất của bã vỏ hạt điều và mùn cưa làm nhiên liệu đồng đốt trong nồi hơi công nghiệp dệt may” của K. Santhosh Kumar và cộng sự 2020, đánh giá tiềm năng sử dụng bã vỏ hạt điều (CNSC) làm sinh khối cho nồi hơi công nghiệp trong các nhà máy dệt may. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những phát hiện chính và ý nghĩa của những nghiên cứu này.

Nghiên Cứu Khả Thi Sử Dụng Bã Vỏ Hạt Điều Làm Sinh Khối Cho Lò Hơi Công Nghiệp Trong Các Nhà Máy Dệt nhuộm:
Nghiên cứu của S. Alves et al. 2018 được tiến hành ở Brazil, nơi chế biến hạt điều tạo ra một lượng bã điều CNSC đáng kể dưới dạng chất thải. Các nhà nghiên cứu muốn xem xét tiềm năng sử dụng chất thải này làm nhiên liệu sinh khối cho nồi hơi công nghiệp trong các nhà máy dệt. Nghiên cứu đã sử dụng các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, mô phỏng và phân tích kinh tế để đánh giá tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật của việc sử dụng bã vỏ điều CNSC làm nguồn nhiên liệu. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm liên quan đến việc phân tích các tính chất vật lý và hóa học của sinh khối, trong khi các mô phỏng sử dụng các mô hình máy tính để đánh giá các đặc tính đốt cháy và lượng khí thải của sinh khối trong các nồi hơi công nghiệp. Phân tích kinh tế đã xem xét chi phí và lợi ích của việc sử dụng bã điều CNSC làm nguồn nhiên liệu so với nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Nghiên cứu cho thấy bã vỏ hạt điều CNSC là một giải pháp thay thế khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế đối với nhiên liệu hóa thạch truyền thống cho nồi hơi công nghiệp trong các nhà máy dệt may. Các tính chất vật lý và hóa học của sinh khối được cho là phù hợp để sử dụng làm nhiên liệu và các mô phỏng cho thấy sinh khối có đặc tính đốt cháy tốt và lượng khí thải thấp. Phân tích kinh tế chỉ ra rằng sử dụng bã điều CNSC làm nguồn nhiên liệu có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí so với nhiên liệu hóa thạch truyền thống, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.

Phân tích hiệu suất của bã vỏ hạt điều và mùn cưa làm nhiên liệu đồng đốt trong nồi hơi công nghiệp dệt nhuộm:
Nghiên cứu của K. Santhosh Kumar et al. 2020 đã được tiến hành ở Ấn Độ, nơi ngành công nghiệp dệt may là người tiêu thụ chính nhiên liệu hóa thạch. Các nhà nghiên cứu muốn điều tra tính khả thi của việc sử dụng bã vỏ hạt điều (sau ép dầu – bánh dầu vỏ điều) CNSC và mùn cưa làm nhiên liệu đồng đốt với than trong nồi hơi công nghiệp để giảm sự phụ thuộc của ngành vào nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải khí nhà kính. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thực nghiệm và tính toán để đánh giá hiệu suất của bánh dầu vỏ điều/ bã điều CNSC và mùn cưa làm nhiên liệu đồng đốt trong nồi hơi công nghiệp. Các thử nghiệm thực nghiệm liên quan đến việc phân tích các tính chất vật lý và hóa học của nhiên liệu sinh khối, trong khi các mô phỏng tính toán sử dụng mô hình đốt cháy để đánh giá các đặc tính đốt cháy và lượng khí thải của nhiên liệu trong nồi hơi. Nghiên cứu cho thấy bã điều CNSC và mùn cưa là nhiên liệu đồng đốt phù hợp cho nồi hơi công nghiệp trong ngành dệt may. Các tính chất vật lý và hóa học của nhiên liệu sinh khối được cho là phù hợp để đồng đốt với than và các mô phỏng cho thấy nhiên liệu sinh khối có đặc tính cháy tốt và lượng khí thải thấp. Các thử nghiệm thực nghiệm cũng xác nhận rằng đồng đốt bằng nhiên liệu sinh khối có thể giảm lượng khí thải carbon monoxide, sulfur dioxide và nitơ oxit, đồng thời duy trì hiệu suất lò hơi.

Phần kết luận:
Các nghiên cứu của S. Alves et al. và K. Santhosh Kumar et al. chứng minh rằng sử dụng bã vỏ hạt điều CNSC làm nhiên liệu sinh khối cho nồi hơi công nghiệp trong các nhà máy dệt nhuộm là một lựa chọn bền vững và khả thi. Bã điều CNSC có các tính chất vật lý và hóa học tốt, đặc tính đốt cháy tốt và lượng khí thải thấp, khiến nó trở thành một giải pháp thay thế lý tưởng cho nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng đồng đốt bã điều CNSC và mùn cưa với than có thể giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính và cải thiện hiệu suất lò hơi mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Hơn nữa, sử dụng bã vỏ hạt điều CNSC làm nguồn nhiên liệu cũng có thể tạo thêm doanh thu cho các công ty chế biến hạt điều nếu không sẽ phải trả tiền cho việc xử lý chất thải.

Tóm lại, việc sử dụng bã điều CNSC làm nhiên liệu sinh khối cho nồi hơi công nghiệp trong các nhà máy dệt nhuộm là một giải pháp bền vững đầy hứa hẹn có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và nâng cao tính bền vững chung của ngành dệt nhuộm. Khi nhiều quốc gia và ngành công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh khối, bã điều CNSC và các vật liệu sinh khối khác sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi hướng tới một tương lai năng lượng sạch hơn và bền vững hơn.

*************************************

CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ TÍN Chuyên cung cấp chất đốt sinh khối bã vỏ hạt điều cho các nhà máy dệt nhuộm với số lượng lớn, ổn định hàng năm về số lượng và chất lượng. Vui lòng liên hệ Hotline: 0907.917.301 để được phục vụ!

Share this post

Back to Tin Tức

NHƯ TÍN HỖ TRỢ 24/24

UY TÍN - KINH NGHIỆM - TẬN TÂM

Cam kết mang đến khách hàng sản phẩm tốt nhất